Logo OZZPT

ul. Ogrodowa 19A, 42-400 Zawiercie

tel. kom.: +48 661 911 087, tel. kom.: +48 695 316 210

www.ozzpt.pl    e-mail: kontakt@ozzpt.pl

KRS: 0000245509   NIP: 7582221434    REGON: 140525412

Władze Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP Intercity S.A. wybierane są na pięcioletnią kadencję. Władzę Związku stanowią:

 • Międzyzakładowy Zjazd Delegatów – jest najwyższym organem Związku, szczebla międzyzakładowego, nie posiadającym osobowości prawnej.
 • Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – jest najwyższym organem Związku, szczebla międzyzakładowego, posiadającym osobowość prawną. Zarząd OZZPT MOZ w Warszawie kieruje pracami Związku w okresie między zjazdowym.
 • Prezydium Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – jest organem Związku, który kieruje pracami Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. W skład Prezydium Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej wchodzą:
  • Przewodniczący Zarządu OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.,
  • Wiceprzewodniczący Zarządu OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.  ilość wiceprzewodniczących w zależności od potrzeb ustala Międzyzakładowy Zjazd Delegatów,
  • Sekretarz OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.,
  • Skarbnik OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A. 
 • Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna – jest organem kontrolno-rewizyjnym OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A. Sprawuje nadzór nad: 
  • działalności finansową OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.,
  • podejmowaniem i realizacją uchwał Zarządu OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A. oraz władz zwierzchnich.

Uprawnienia i kompetencje poszczególnych organów Związku określa Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz Regulaminy wydane na jego podstawie.

ludzie zwizkowcy

Obecna kadencja Zarządu
i Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Transportu
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
przy PKP Intercity S.A.
upływa w sierpniu 2025 roku,
do końca kadencji zostało:

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.