Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
przy PKP Intercity S.A.

PREZYDIUM ZARZĄDU

Przewodniczący

Sebastian Dworak

Wieloletni działacz związkowy i społecznik. Od 2018 roku przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP Intercity S.A., pełni również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Społecznie działa w organizacji non-profit Stowarzyszenie Poradnik Związkowca gdzie pełni funkcje wiceprezesa zarządu.

Zawodowo pracuje w Spółce PKP Intercity S.A., Zakład Południowy w Krakowie jako kierownik pociągu.

Rafał Nowak

wiceprzewodniczący

Jonatan Biela

wiceprzewodniczący

Wojciech Gut

wiceprzewodniczący

Zenon Kapustka

wiceprzewodniczący

Dołącz no naszego zespołu

Zapraszamy!

Ilona Loba

wiceprzewodnicząca

Artur Rybak

wiceprzewodniczący

Robert Kwiatkowski

Sekretarz

Łukasz Grajny

skarbnik

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

awatark

Anita Bartkowska

CZŁONKINI ZARZĄDU
BB

Bartłomiej Bartkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
awatarm

Marcin Bok

CZŁONEK ZARZĄDU
SzJ

Jan Szmigiero

CZŁONEK ZARZĄDU
awatarm

Marek Zasadni

CZŁONEK ZARZĄDU
ŁP

Łukasz Pniak

CZŁONEK ZARZĄDU
awatark

Aneta Zgodzińska

CZŁONKINI ZARZĄDU

MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA REWIZYJNA

jW

Joanna Wyciślik

Przewodnicząca
awatarm

Kamil Teterycz

Wiceprzewodniczący
awatarm

Jacek Radwański

członek

Do końca kadencji Zarządu
i Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej zostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Masz problem? Skontaktuj sie z nami!