PKP Intercity S.A. – Związki Zawodowe wnioskują o podwyżki

You are currently viewing PKP Intercity S.A. – Związki Zawodowe wnioskują o podwyżki

Związki zawodowe działające w Spółce PKP Intercity S.A.  wnioskują o wdrożenie, od 1 lutego 2024 roku, podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PKP Intercity S.A. w wysokości 1 000,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego przeciętnie na jednego zatrudnionego.

 

W dniu 24 stycznia 2024 roku 11 organizacji związkowych złożyło w Centrali PKP Intercity S.A.  wniosek o:

  1. Wdrożenie z dniem 01 lutego 2024 roku podwyżek wynagrodzeń dla Pracowników PKP Intercity S.A. wynagradzanych zgodnie z ZUZP, w kwocie 1 000,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego przeciętnie na jednego zatrudnionego.
  2. Proporcjonalną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP, a wynagradzanych na podstawie wskaźnika.

Oryginalną treść ww. wniosku znajdziesz tutaj …

W uzasadnieniu wniosku strona społeczna wskazała, iż ubiegły rok Spółka zakończyła rekordową ilością przewiezionych podróżnych i wysokimi wpływami ze sprzedaży biletów, co przełożyło się na rekordowy wynik finansowy Firmy. Związki Zawodowe wskazują, że z całą pewnością wynik ten został wypracowany przez wzmożone zaangażowanie wszystkich Pracowników.

Wnioskodawcy uważają, że postulowana i oczekiwana przez Pracowników podwyżka wynagrodzenia, ma swoje uzasadnienie w utrzymującym się wysokim poziomie inflacji, który bezpośrednio przekłada się na znaczny wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Strona społeczna wskazuje, że oczekiwana podwyżka wynagrodzenia wynika także z powodu rynkowych wzrostów wynagrodzeń i wzrostu płacy minimalnej, co przy braku zwiększenia wynagrodzenia w Spółce PKP Intercity S.A., może skutkować odejściem z pracy kluczowych dla procesu przewozowego pracowników.

Związku zawodowe oczekują od pracodawcy informacji o wdrożeniu podwyżki wynagrodzenia dla Pracowników Spółki PKP Intercity S.A. do dnia 06.02.2024 r.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu wniosek podpisał kol. Sebastian Dworak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Opracował: Robert Kwiatkowski

Udostępnij wpis: