Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
przy PKP Intercity S.A.

ul. Ogrodowa 19A, 42-400 Zawiercie

tel. kom: +48 661 911 087,   tel. kom.: +48 695 316 210

www.ozzpt.pl   e-mail: kontakt@ozzpt.pl

KRS: 0000245509   NIP: 6492320066   REGON: 385708143

Kim jesteśmy

Jesteśmy komórką organizacyjną Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, który jest organizacją ponadzakładową o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszoną w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.

Nasz związek jest organizacją non profit. W swojej działalności kierujemy się etyką chrześcijańską oraz katolicką nauką społeczną. Doświadczenie opieramy na wartościach patriotyczno-narodowych.

Prowadzimy działalność w zakresie obrony godności praw i interesów pracowniczych osób zrzeszonych w Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

W chwili obecnej nasza organizacja działa u następujących Pracodawców:

Nasze cele i zadania

Celami Związku są w szczególności:

 • Reprezentowanie i obrona praw oraz interesów pracowniczych, obywatelskich i socjalnych pracowników i innych osób zrzeszonych w Związku oraz ich rodzin.
 • Kształtowanie aktywności społecznej i etyki zawodowej, ochrona godności pracowników.
 • Działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych w wymiarze lokalnym krajowym i międzynarodowym.
 • Współdziałanie z organizacjami związkowymi, organizacjami i ruchami społecznymi w kraju i za granicą na zasadach partnerskich.
 • Działanie na rzecz poprawy poziomu życia związkowców i ich rodzin, poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka.
 • Integracja i umacnianie roli ruchu związkowego.

Masz problem? Dobry pomysł? Nie wiesz jak go rozwiązać lub zrealizować! Zgłoś się do nas pomożemy!

Każdy problem można rozwiązać.

Pamiętaj!

“Twój problem, Naszym problemem”.

Związek dąży do osiągnięcia celów miedzy innymi poprzez:

 • Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy, organizacji pracodawców, organów władzy naczelnej, terytorialnej, samorządowej oraz organizacji społecznych, politycznych i stowarzyszeń w sprawach dotyczących zbiorowych interesów pracowników.
 • Współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku.
 • Prowadzenie rokowań oraz zawieranie układów zbiorowych pracy, regulaminów, a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa.
 • Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczenie, na zasadach określonych przepisami prawa, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 • Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy.
 • Kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy oraz współdziałanie z państwową inspekcją pracy.
 • Zajmowanie się warunkami życia emerytów, rencistów i osób przebywających na świadczeniach przedemerytalnych oraz ich rodzin.

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.