PKP Intercity S.A. – Nagroda finansowa dla pracowników Spółki

You are currently viewing PKP Intercity S.A. – Nagroda finansowa dla pracowników Spółki

W dniu 12 września br. w Centrali PKP Intercity S.A. odbyło się spotkanie partnerów społecznych dotyczące premii dodatkowej dla pracowników Spółki. Po przeprowadzonych negocjacjach strony osiągnęły porozumienie.

 

Zarząd Spółki PKP Intercity S.A. po wysłuchaniu opinii reprezentujących pracowników związków zawodowych postanowił przyznać nagrody pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych  Spółki nie później niż 3 lipca 2023 r. i jednocześnie pozostających w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych Spółki na podstawie umowy o pracę co najmniej do 1 września 2023 r. włącznie, w kwotach po 1800 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat, jeżeli w miesiącach lipiec i sierpień przepracowali łącznie co najmniej 80% indywidualnego wymiaru czasu pracy, przy czym za czas pracy przepracowany uznaje się obecność w pracy w nominalnym czasie oraz przypadające w dniach pracy:

  • urlop wypoczynkowy, z wyłączeniem urlopu na żądanie (art. 1672 kodeksu pracy),
  • urlop dodatkowy dla pracowników niepełnosprawnych lub zatrudnionych w równoważnym czasie pracy,
  • nieobecność w pracy spowodowaną wypadkiem przy lub w drodze do / z pracy, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne,
  • zwolnienie przez pracodawcę ze świadczenia pracy związane z wypadkiem kolejowym,
  • czas wolny z tytułu oddania krwi,
  • oddelegowanie do pełnienia funkcji związkowych,
  • odbiór dnia wolnego za pracę w innym terminie.

Ww. nagród nie otrzymają pracownicy, którym pracodawca przed 1 września 2023 r. złożył albo wysłał oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub którzy przed tym terminem złożyli pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę albo zawarli porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą, chyba że przyczyną wypowiedzenia albo zawarcia porozumienia jest odejście pracownika na emeryturę lub rentę.

Łączna wypłata nagrody dla pracowników ze wszystkich stosunków pracy nie może być wyższa niż za pełny etat.

Ww. nagrody zostaną wypłacone w terminie do 10 października 2023 r.

negocjacje IC
fot. Uczestnicy spotkania. Źródło: PKP Intercity S.A.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowali kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT i kol. Sebastian Dworak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT.

Opracował: Robert Kwiatkowski

Udostępnij wpis: