Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
przy PKP Intercity S.A.
Komisja Oddziałowa w Łodzi

Zrzesza w swoich szeregach pracowników PKP Intercity S.A. Zakład Centralny w Sekcji Handlowo-Przewozowej w Łodzi oraz w Gnieździe Drużyn Konduktorskich w Kutnie. Uprawnienia zarządu Komisji Oddziałowej określa Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Przewodnicząca

Ilona Loba

Kol. Ilona Loba pełni funkcję przewodniczącej zarządu Komisji Oddziałowej w Łodzi, jest również wiceprzewodniczącą zarządu OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

Zawodowo pracuje w Spółce PKP Intercity S.A. Zakład Centralny w Warszawie na stanowisku kierownika pociągu.

MSz

Marcin Szybura

Wiceprzewodniczący
awatarm

Sławomir Dydo

Członek Zarządu

Masz problem? Skontaktuj się z nami!