PKP Intercity S.A. – Związki Zawodowe wnioskują o wypłatę jednorazowej premii

You are currently viewing PKP Intercity S.A. – Związki Zawodowe wnioskują o wypłatę jednorazowej premii

W dniu 24 sierpnia 2023 roku reprezentujące pracowników Związki Zawodowe złożyły wniosek o wypłatę dodatkowej premii dla pracowników Spółki PKP Intercity S.A.

 

Działając wspólnie, reprezentujące pracowników, Związki Zawodowe wystąpiły do Zarządu Spółki PKP Intercity S.A. z wnioskiem o wypłatę premii dodatkowej dla pracowników Spółki PKP Intercity S.A. w wysokości 2 000,00 zł.

katpdf
Wniosek organizacji związkowych dotyczący wypłaty dodatkowej premii.

Uzasadniając swój wniosek Związki Zawodowe wyraziły szczególne uznanie dla Zarządu Spółki za konsekwentne dążenie do realizacji obranych celów a także dla znakomitego dostosowania się do zmienionych uwarunkowań świadczących o prawidłowości przyjętej strategii i wyznaczonych kierunkach działania.

Wnioskodawcy przypomnieli, że Spółka to przede wszystkim jej pracownicy. Wskazali, że w skład załogi wchodzą odpowiedzialni specjaliści, którzy każdego dnia, niezależnie od sytuacji i stanowiska idą „na służbę”, aby w najlepszy z możliwych sposobów służyć podróżnym, którzy obdarzyli zaufaniem Spółkę, która jest postrzegana jako jeden z największych przewoźników pasażerskich, który wciąż rozwija i unowocześnia zarówno ilość jak i standard połączeń oraz inwestuje w nowoczesny tabor.

Zdaniem organizacji związkowych od zaangażowania pracowników zależy przyszłość Spółki dlatego uważają, że warto aby pracodawca docenił i okazał pracownikom, że są wartością dodaną – najważniejszą.

Związkowcy wskazują, iż kończący się okres przewozów letnich, a także bardzo dobre wyniki Spółki są bardzo dobrą okazją by podziękować załodze za przepracowany sezon.

Organizacje związkowe uważają, że wypłata dodatkowej premii będzie dobrym sygnałem dla środowisk pracowniczych, że Zarząd Spółki dostrzega zaangażowanie całej załogi w proces przewozowy.

Reprezentanci załogi uważają, iż obecny ciągły spadek siły nabywczej pieniądza poprzez inflację, poprawiająca się sytuacja Spółki związana ze wzrostem ilości przewiezionych pasażerów powoduje, że w odpowiedzi na oczekiwania Pracowników wniosek o wypłatę premii dodatkowej jest w pełni uzasadniony.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu ww. wniosek podpisał kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Opracowanie: Robert Kwiatkowski

Udostępnij wpis: