You are currently viewing Znamy zasady wypłaty nagrody dodatkowej

Znamy zasady wypłaty nagrody dodatkowej

W dniu 2 grudnia br. odbyła się druga wideokonferencja poświęcona, postulatowi strony społecznej, wypłaty dodatkowej nagrody.

W wideokonferencji Zarząd Spółki PKP Intercity S.A. reprezentował Prezes Zarządu oraz przedstawiciele Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Biura Zarządu. Stronę społeczna reprezentowali przedstawiciele 11 organizacji związkowych.

Po przeprowadzeniu dyskusji i wymianie argumentów przez strony. Zarząd Spółki PKP Intercity S.A. postanowił przyznać, dla pracowników Spółki, nagrody dodatkowe według następujących zasad:

  1. Wszystkim pracownikom Zakładów Spółki:
    • zatrudnionym w Spółce nie później niż 1 września 2020r. i jednocześnie pozostającym w zatrudnieniu w Spółce na podstawie umowy o pracę co najmniej do 25 listopada 2020 r. włącznie, w kwotach po 500 zł  brutto w przeliczeniu na pełny etat oraz
    • zatrudnionym w Spółce po 1 września 2020 r. i jednocześnie pozostającym w zatrudnieniu w Spółce na podstawie umowy o pracę co najmniej do 25 listopada 2020 r. włącznie, w kwotach 250 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat
      • z wyłączeniem pracowników przebywających w dniu 25 listopada 2020 r. na urlopie bezpłatnym oraz pracowników, którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę przed 1 grudnia 2020 r. lub którzy w tym okresie wypowiedzieli umowę o pracę, chyba że przyczyną wypowiedzenia jest odejście na emeryturę albo rentę.
  2. Pracownikom Centrali Spółki w średniej kwocie 300 zł brutto na jednego pracownika pozostającego w zatrudnieniu na dzień 25 listopada 2020 r. (proporcjonalnie do wymiaru etatu) i maksymalnej kwocie 500 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat (wg zasad określonych przez Zarząd Spółki) z wyłączeniem pracowników przebywających w dniu 25 listopada 2020 r. na urlopie bezpłatnym oraz pracowników, którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę przed 1 grudnia 2020 r. lub którzy w tym okresie wypowiedzieli umowę o pracę, chyba że przyczyną wypowiedzenia jest odejście na emeryturę albo rentę.

Ponadto ustalono, że łączna wypłata nagrody dla pracownika ze wszystkich stosunków pracy nie może być wyższa niż za pełen etat.

Nagroda dodatkowa zostanie wypłacona w terminie do 10 grudnia 2020 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, podczas negocjacji, reprezentował zespół w składzie: kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz kol. Sebastian Dworak, skarbnik Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Autor: Sebastian Dworak

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera