Wybrano nowy zarząd OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

Wybrano nowy zarząd OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

W dniach 20 i 21 sierpnia br. obradował Nadzwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Międzyzakładowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP Intercity S.A., który m.in. dokonał zmian w strukturze organizacyjnej Związku i wybrał nowy zarząd na okres kadencji 2020-2025. 

Podczas obrad delegaci podjęli uchwałę o rozszerzenie działalności Związku o teren spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. Delegaci zmieni również strukturę organizacyjną Związku Powołując trzy komisje Oddziałowe:

 1. Komisja Oddziałowa w Katowicach,
 2. Komisja Oddziałowa w Krakowie,
 3. Komisja Oddziałowa w Spółce Koleje Śląskie.

Wybory zarządów ww. Komisji Oddziałowych odbędą się do końca 2020 r.

W dalszej części zjazdu podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi. Obecny podczas obrad kol. Ryszard Filochowski, przewodniczący Rady Krajowej OZZPT podziękował ustępującemu zarządowi za pracę na rzecz Związku. Wyróżnił także trzech członków OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A. dyplomem oraz nagrodą książkową. Wyróżnienia otrzymali:

 • Kol. Alina Machwic,
 • Kol. Robert Kwiatkowski,
 • kol. Artur Rybak.

Wytyczając kierunek działania Związku na kolejne lata delegaci uchwalili:

 • Nową Politykę rachunkowości i plan kont;
 • Uchwałę finansową Związku oraz preliminarz wydatków;
 • Regulamin zasiłków statutowych
 • Wzór sprawozdania finansowego Związku. Udzielono także pełnomocnictwa Prezydium OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A. do podpisania i zatwierdzenia sprawozdania Związku. 

Główną częścią posiedzenia Zjazdu Delegatów było przeprowadzenie wyborów nowych władz Związku. W trybie głosowania jawnego wybrano:

 1. Sebastian Dworak
  fot. Sebastian Dworak, przewodniczący OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A>
  Przewodniczącego OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.,
 2. Prezydium OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.,
 3. Członków zarządu OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.
 4. Komisję Rewizyjną OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.
 5. Delegatów na KZD OZZPT.

Skład nowego zarządu OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.:

 • Kol. Sebastian Dworak, przewodniczący;
 • Kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący;
 • Kol. Janusz Pogoda, wiceprzewodniczący;
 • Kol. Łukasz Grajny, skarbnik;
 • Kol. Robert Kwiatkowski, sekretarz;
 • Kol. Bartłomiej Bartkowski, członek zarządu;
 • Kol. Jan Szmigiero, członek zarządu;
 • Kol. Marek Zasadni, członek zarządu;
 • Kol. Łukasz Pniak, członek zarządu.
Joanna Wyciślik
fot. Joanna Wyciślik, przewodnicząca MKR OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

Skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.:

 • Joanna Wyciślik, przewodnicząca MKR OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.;
 • Kamil Teterycz, wiceprzewodniczący MKR OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.;
 • Jacek Radwański, członek MKR OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.;
 • Rafał Maniak, członek MKR OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

Delegaci zobowiązali nowo wybranych członków organów Związku do wyrobienia profili zaufanych ePUAP dodatkowo przewodniczący Związku został zobligowany do założenia profilu zaufanego ePUAP do organizacji związkowej.

Nowo wybrany zarząd zobowiązano aby w trybie pilnym przystąpił do wyrobienia nr NIP i REGON dla Związku.

Po wyczerpaniu programu Zjazdu Przewodniczący MZD OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A. zakończył obrady przekazując dokumentacje z obrad nowo wybranemu przewodniczącemu OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

Autor: Robert Kwiatkowski

Foto relacja z obrad MZD

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera