You are currently viewing W PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie Bareja wiecznie żywy

W PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie Bareja wiecznie żywy

Czy można wdrożyć Pracownikowi postępowanie wyjaśniające za nieprawidłowości podczas obsługi pociągu, którego nie obsługiwał? Zarzucając mu czyn, który ma się dopiero zdarzyć? Zdawałoby się, że jest to niemożliwe … a jednak …

“… nie mamy Pana płaszcza i co nam Pan zrobi?”

cyt. film “Miś” reż. S. Bareja 

Pracownika, zatrudnionego w PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie, Pracodawca wezwał do złożenia wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości, które wystąpiły podczas obsługi pociągu w dniu 25 maja 2021 roku, co ujawniła kontrola przeprowadzona przez organ kontrolny w dniu 20 maja 2021 roku.

W wezwaniu zarzucono Pracownikowi naruszenie postanowień § 6 pkt. 1 i 2 ppkt. 2, 3 Regulaminu pracy dla pracowników „PKP Intercity” S.A. Zakład Południowy w Krakowie raz art. 100 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy.

Otrzymawszy ww. wezwanie do złożenia wyjaśnień Pracownik nie bardzo rozumiał o co w tym wszystkim chodzi.

Po pierwsze Pracownik w dniu 25 maja br. nie obsługiwał pociągu, na którym jakoby miał dopuścić się zarzucanych mu nieprawidłowości.

Po drugie pociąg o numerze wskazanym przez Pracodawcę w wezwaniu do złożenia wyjaśnień nie kursuje na sieci zarządzanej przez PKP PLK S.A.

Po trzecie z treści zarzutów wynika, że w dniu 20 maja Pracodawca dokonał kontroli czynu, który miał miejsce w dniu 25 maja br., czyli na pięć dni przed wystąpieniem zarzucanych Pracownikowi czynów … jak to możliwe?  

W złożonym wyjaśnieniu Pracownik podniósł wszystkie ww. kwestie.

Gratulujemy Pracodawcy „bardzo profesjonalnej” kadry instruktorsko-kontrolerskiej i nie mniej „profesjonalnej” kadry kierowniczej Sekcji, w której pracuje Pracownik. Jednocześnie wskazujemy, że takie postępowanie przedstawicieli Pracodawcy może być odczytane jako działania mające znamiona dyskryminacji.

Sprawę będziemy monitorować na bieżąco.

„… to jest nasz miś, przez nas zrobiony, i to nie jest nasze ostatnie słowo!”

cyt. film Miś reż, S. Bareja

Stanisław Bareja był cenionym reżyserem, który w wyjątkowo humorystyczny sposób przedstawiał sytuacja z dnia codziennego PRL-u. Pomimo tego, że Bareja odszedł od nas w 1987 roku jego duch jest wiecznie żywy a z sytuacjami, które mogłyby być przeniesione do jego filmów spotykamy się nadal w życiu codziennym. I tyko nie wiem śmiać się … czy płakać?

Autor: S.Sz.

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera