You are currently viewing W Kolejach Dolnośląskich rozpoczęto rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń

W Kolejach Dolnośląskich rozpoczęto rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń

28 maja 2021 r., w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A. odbyło się spotkanie partnerów społecznych dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

W spotkaniu Pracodawcę reprezentował Prezes Zarządu oraz Dyrektor ds. Organizacyjnych i Kadr. Spotkanie rozpoczął przedstawiciel Pracodawcy przedstawiając agendę spotkania informując, że głównym tematem spotkania jest tematyka wzrostu wynagrodzeń w Spółce. Wśród innych tematów zostaną poruszone sprawy dotyczące wprowadzenia corocznej waloryzacji wynagrodzeń, wprowadzenia dodatku kilometrowego dla maszynistów oraz temat powrotu do rozmów dotyczących zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Związki zawodowe wnioskowały do Pracodawcy o wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń w wysokości 600 zł brutto oraz wdrożenie zasady corocznej waloryzacji wynagrodzeń, co najmniej o procentowy wskaźnik inflacji.

Odnosząc się do propozycji strony społecznej Pracodawca przedstawił główne cele Spółki na ten rok wśród, których należy wymienić:

 1. Utrzymanie płynności finansowej Spółki,
 2. Utrzymanie wysokości zatrudnienia na obecnym poziomie, bez zwolnień pracowników,
 3. Zachowanie jakość i dostępność usług,
 4. Kontynuowanie procesów inwestycyjnych Spółki.

W prezentacji przedstawionej związkom zawodowym Pracodawca wskazał wysokość środków finansowych, które zostały zainwestowane na zakup nowego taboru oraz na rozbudowę zaplecza technicznego. 

W swoim stanowisku Pracodawca zawarł informację dotyczącą spadku ilości przewiezionych podróżnych w porównaniu lat: 2019, 2020 i 2021 (prognoza).

Strona społeczna mogła zapoznać się z wysokością przychodów Spółki w ww. okresie oraz o środkach finansowych pozyskanych przez Spółką w ramach tarczy antykryzysowych.

Niestety, podczas spotkania Pracodawca nie odniósł się w żaden sposób do propozycji związków zawodowych. Jednocześnie poinformował partnerów społecznych, iż obecnie czeka na decyzje Urzędu Marszałkowskiego oraz na podpisanie umowy z miastem Wrocław.

Strona społeczna została poinformowana, że stanowisko Pracodawcy dotyczące wzrostu wynagrodzeń oraz dodatku kilometrowego dla maszynistów zostanie przedstawione na następnym spotkaniu stron, które jest przewidziane na druga dekadę czerwca. Odnośnie dodatku inflacyjnego Pracodawca uważa, że rozmowy w tej sprawie mogą się rozpocząć w IV kwartale 2021 r.

Jednocześnie Pracodawca wskazał, że sprzedaż biletów nie zagwarantuje pokrycia kosztów jakie za sobą niosą oczekiwania strony społecznej. 

Odnosząc się do oczekiwań związków zawodowych dotyczących powrotu do rozmów w sprawie zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Pracodawca wskazał, iż jego zdaniem Układy Zbiorowe Pracy nie są nowoczesnym rozwiązaniem.

Podczas spotkania strona społeczna zgłosiła Pracodawcy sprawy związane z:

 • warunkami pracy w czasie epidemii Covid-19,
 • godnymi zarobkami bez godzin nadliczbowych,
 • obsługa pociągów w obsadzie drużyn konduktorskich 1/0 a wpływy dla Spółki,
 • poświęcenie, determinacja i narażenie zdrowia drużyn konduktorskich w czasie pandemii (przy jednoczesnej obniżce wynagrodzenia do 80%),
 • wpływ godzin nadliczbowych na wysokość urlopu. Ilość godzin nadliczbowych powoduje że pracujemy de facto 14 miesięcy w roku a urlop mamy taki sam jak byśmy pracowali 12 miesięcy. Postulujemy o zwiększenie dni urlopu,
 • zatrudnieniem pracowników biurowych w okresie epidemii covid-19,
 • problemem z przewożeniem rowerów ( tu Pracodawca zadeklarował, że pracowników nas niespodziankę aby rozwiązać ten problem).

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowała kol. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła, wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

O postępach w rozmowach będziemy Was informować na bieżąco.

Autor: K.K.N.

 

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera