W Intercity uzgodniono nagrodę z okazji Święta Kolejarza

W Intercity uzgodniono nagrodę z okazji Święta Kolejarza

W dniu 14 listopada 2019 r., w Warszawie odbyło się spotkanie Pracodawcy, z reprezentującymi pracowników Centralami Związków Zawodowych, dotyczące zwiększenia gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza.
 

Pierwsze spotkanie w tej sprawie obyło się 29 października br. (pisaliśmy o tym tutaj) jednak strony nie osiągnęły porozumienia.

Kontynuując rozmowy, po wnikliwej dyskusji i zapoznaniu się Pracodawcy, z opiniami Strony Społecznej Zarząd Spółki PKP Intercity S.A. postanowił przyznać nagrody wszystkim pracownikom Centrali i Zakładów Spółki, zatrudnionych w Spółce nie później niż 2 stycznia 2019 r. i jednocześnie pozostającym w zatrudnieniu w Spółce na podstawie umowy o pracę w całym okresie od 2 stycznia 2019 roku do 25 listopada 2019 roku, w kwocie 250 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat, z wyłączeniem pracowników:

  • którym wymierzono karę porządkową i do dnia 25 listopada 2019 r. kara ta nie została uznana za niebyłą,
  • będących w dniu 25 listopada 2019 r. w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, chyba że przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest odejście na emeryturę lub rentę.

Ww. nagroda zostanie wypłacona w terminie do 10 grudnia 2019 r.

Przypominamy, że na zasadach zawartych w ZUZP, pracownikom przysługuje również gratyfikacja z okazji Święta Kolejarza (200 zł brutto czyli uprawniony pracownik otrzyma 200 zł brutto gratyfikacji + 250 zł brutto nagrody. Razem 450 zł brutto).

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował zespół w składzie: kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz kol. Sebastian Dworak, skarbnik Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Dariusz Dyjaczenko
fot. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT
Sebastian Dworak
fot. Sebastian Dworak, skarbnik Rady Krajowej OZZPT

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera

Dodaj komentarz