Koleje Śląskie – Oświadczenie, odpowiedź na pismo MZZMiPK

W dniu 28 grudnia 2022 roku na tablicach ogłoszeń OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A. pojawiło się Oświadczenie  wiceprzewodniczącego MZZMiPK zarzucające członkom zarządu OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A. szereg nieprawidłowości. Poniżej publikujemy Oświadczenie będą ce odpowiedzią na stawiane zarzuty. Treść Oświadczenia MZZMiPK znajdziesz tutaj  Katowice, 10.01.2023r. OŚWIADCZENIE Szanowni Pracownicy…

Czytaj dalejKoleje Śląskie – Oświadczenie, odpowiedź na pismo MZZMiPK