You are currently viewing Świąteczne świadczenie okolicznościowe z ZFŚS

Świąteczne świadczenie okolicznościowe z ZFŚS

Komisja socjalna działająca w PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie uzgodniła wysokość świątecznych świadczeń okolicznościowych finansowanych z ZFŚS.

W 2021 roku wysokość świątecznych świadczeń okolicznościowych finansowanych z ZFŚS kształtuje jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie i kształtuje się następująco:

  1. Dochód do 1 500 zł – wysokość świątecznego świadczenia socjalnego – 1 400 zł,
  2. Dochód od 1 501 zł do 2 500 zł – wysokość świątecznego świadczenia socjalnego – 1 200 zł,
  3. Dochód od 2 501 zł do 3 500 zł – wysokość świątecznego świadczenia socjalnego – 1 000 zł,
  4. Dochód od 3 501 zł do 4 500 zł – wysokość świątecznego świadczenia socjalnego – 900 zł,
  5. Dochód powyżej 4 500 zł – wysokość świątecznego świadczenia socjalnego – 800 zł.

Opracowanie i tekst: Robert Kwiatkowski

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera