You are currently viewing Spotkanie Pracodawcy ze związkami zawodowymi

Spotkanie Pracodawcy ze związkami zawodowymi

27 kwietnia br. w Krakowie odbyło się spotkanie Dyrektora PKP Intercity S.A. Zakładu Południowego w Krakowie z działającymi w Zakładzie związkami zawodowymi. Spotkanie dotyczyło zmian w Regulaminie Pracy.

W marcu 2021 r. Pracodawca przekazał stronie społecznej projekt zmian do Regulaminu pracy dla Pracowników “PKP Intercity” S.A. Zakład Południowy prosząc o wyrażenie opinii w sprawie przedłożonego projektu.

OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.  przekazała opinie dotyczącą ww. projektu w dniu 12 kwietnia 2021 r. zgłaszając szereg zastrzeżeń i uwag dotyczących proponowanych zapisów, które zdaniem Związku były mniej korzystne dla pracowników niż obecnie obowiązujące. W swoim wystąpieniu Zarząd Związku zaproponował także dopisanie rozwiązań dotyczących zasad stosowania monitoringu zgodnie z art. 222 § 6 Kodeksu pracy.

Spotkanie dotyczące rokowań w sprawie ustalenia zmian w Regulaminie pracy odbyło się w siedzibie Zakładu w dniu 27  kwietnia 2021 r. Po burzliwej dyskusji strony wspólnie ustaliły jednolity tekst Regulaminu pracy, który zacznie obowiązywać po podpisaniu go przez strony i wdrożeniu zgodnie z postanowieniami art. 104 Kodeksu pracy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas negocjacji reprezentował zespół w składzie: kol. Sebastian Dworak, przewodniczący OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A. oraz kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

Opracowanie i tekst: Robert Kwiatkowski

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera