You are currently viewing PKP Intercity S.A. – Zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy

PKP Intercity S.A. – Zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy zarejestrowała Protokół dodatkowy do ZUZP. Wprowadzone zmiany obowiązują od 1 czerwca br.

ludzie zwizkowcyPomimo trwającej epidemii koronawirusa partnerom społecznym udało się uzgodnić treść Protokołu dodatkowego nr 3 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład “PKP Intercity” S.A. Ww. Protokół dodatkowy strony podpisały w dniu 29 marca 2021 roku a PIP zarejestrował w dniu 1 czerwca br.

Wprowadzone zmiany związane są z:

  1. Przyznaniem dodatkowej odprawy pośmiertnej, dla członków rodziny pracownika, w razie śmierci pracownika w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
  2. Uprawnieniami i świadczeniami dla pracowników drużyn trakcyjnych, którzy brali udział w wypadku kolejowym z udziałem człowieka. W uzasadnionych przypadkach ww. uregulowania mogą dotyczyć innego pracownika niż drużyna trakcyjna, który uczestniczył w wypadku kolejowym z udziałem człowieka lub miał styczność z ofiarą takiego wypadku.
  3. Uprawnieniami i świadczeniami dla pracowników drużyn trakcyjnych lub kierownika pociągu, którzy brali udział w wypadku kolejowym z co najmniej jedną ofiara śmiertelną. 
  4. Zapewnieniem przez Spółkę pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji pracowników, którzy ulegli wypadkowi kolejowemu w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych (wypadek przy pracy).

Ww. zmiany obowiązują od 1 czerwca 2021 roku.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Protokół dodatkowy nr 3 do ZUZP podpisali: kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT oraz kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT.

Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami lub z przewodniczącym MOZ OZZPT w Twoim zakładzie pracy.

Autor: Sławomir Szopiński

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera