You are currently viewing PKP Intercity S.A. – Rokowania w ramach toczącego się dialogu społecznego

PKP Intercity S.A. – Rokowania w ramach toczącego się dialogu społecznego

W dniu 15 września 2021 roku w Centrali Spółki PKP Intercity S.A. odbyło się spotkanie w ramach toczącego się dialogu społecznego pomiędzy Pracodawcą, a reprezentującymi pracowników siedmioma Centralami Związków Zawodowych.

Dialog społeczny wszczęło siedem organizacji związkowych domagając się wdrożenia przez Spółkę systemowego wzrostu wynagrodzeń (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

Na początku spotkania strona społeczna wyraziła zgodę na dołączenie do dialogu społecznego ósmej organizacji związkowej (NSZZ “Solidarność – 80”, która w pełni popiera postulaty związków zawodowych, które wszczęły dialog społeczny.

Przedstawiciel pracodawcy poinformował organizacje związkowe o utrzymującej się w dalszym ciągu trudnej sytuacji finansowej Spółki oraz niepewności odnośnie przyszłej sytuacji epidemicznej nie pozwalających w obecnym momencie na wdrożenie postulowanych podwyżek wynagrodzeń. Pracodawca zwrócił się z prośbą do strony społecznej o odroczenie rozmów do grudnia br., kiedy będzie dostępnych więcej danych dotyczących sytuacji ekonomicznej Spółki. 

Podchodzą ze zrozumieniem do prośby Pracodawcy strona społeczna nie wyraziła zgody na odroczenie rozmów na tak długi okres, zgadzając się na ich odroczenie na okres jednego miesiąca.

Strony ustaliły termin następnego spotkania w ramach prowadzonego dialogu społecznego na 19 października 2021 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, podczas spotkania, reprezentował kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

O postępach w rokowaniach prowadzonego dialogu społecznego będziemy Was informować na bieżąco.

Opracował: Robert Kwiatkowski

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera