You are currently viewing PKP Intercity S.A. – Nagrody zamiast podwyżek

PKP Intercity S.A. – Nagrody zamiast podwyżek

W czwartek, 22 lipca br. Pracodawca poinformował nas o tym, że w ramach prowadzonego od 8 czerwca br. dialogu społecznego pomiędzy „PKP Intercity” S.A., a (niektórymi) przedstawicielami Strony Społecznej, w dniu 21 lipca 2021 r. został podpisany dokument ws. wypłaty pracownikom Spółki dwóch nagród.

 

Strony wspólnie ustaliły, że wysokość ww. nagród wyniesie po 900 zł brutto proporcjonalnie do wymiaru etatu, i zostaną one wypłacone do 10 września i 10 grudnia br.

Zgodnie z zapisami przywołanego dokumentu, nagrody otrzymają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Spółce nie później niż 1 lipca br. i jednocześnie pozostający w zatrudnieniu w Spółce na podstawie umowy o pracę co najmniej odpowiednio do 31 sierpnia i 30 listopada br. włącznie z wyłączeniem pracowników:

  • przebywających odpowiednio 31 sierpnia lub 30 listopada br. na urlopie bezpłatnym,
  • którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę odpowiednio przed 31 sierpnia lub 30 listopada lub którzy w tym okresie wypowiedzieli umowę o pracę, chyba że przyczyną wypowiedzenia jest odejście na emeryturę albo rentę.

Strony prowadzonego dialogu uzgodniły jego przedłużenie co najmniej do grudnia br.

W tym miejscu należy wskazać, że pracodawca prowadzi rokowania w ramach dialogu społecznego z:

  1. NSZZ “Solidarność” – MKK PKP Intercity S.A.;
  2. Federacją Związków Zawodowych Kolejarzy;
  3. Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Ponadto pragniemy poinformować, że Pracodawca w rozmowach dotyczących wzrostu wynagrodzeń pomija inne organizacje związkowe działające w Spółce co jest dla nas niezrozumiałe i w naszej ocenie niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Ocenę wynegocjowanych rozwiązań finansowych pozostawiamy pracownikom PKP Intercity S.A.

Mamy również nadzieję, że wynegocjowane rozwiązania nie  wpłyną negatywnie na starania dotyczące wypłaty nagród z tytułu 20-lecia działalności Spółki, czy też gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza oraz premii z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

W przekazanej informacji brakuje także zapisów dotyczących nagród związanych z letnim szczytem przewozowym. 

O wszystkich sprawach związanych z wzrostem wynagrodzeń będziemy Was informować na bieżąco. 

Autor: Robert Kwiatkowski

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera