You are currently viewing PKP Intercity – Rozmawiano o premii z okazji Święta Kolejarza

PKP Intercity – Rozmawiano o premii z okazji Święta Kolejarza

Deklaracją, wszczęcia dialogu społecznego zakończyło się spotkanie Pracodawcy, z działającymi w Spółce Centralami Związków Zawodowych, które odbyło się 29 października 2019 roku i dotyczyło dodatkowej premii z okazji Święta Kolejarza.

Rozpoczynając spotkanie Pracodawca zwrócił się do strony społecznej z propozycją rezygnacji z dodatkowej gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza. W uzasadnieniu swojego wniosku Pracodawca wskazał na istotny wzrost wynagrodzeń w ostatnich trzech latach oraz dodatkowe nagrody wypłacone w tym okresie. Dodatkowo Pracodawca wskazał na mało motywacyjny charakter gratyfikacji nie powiązany z indywidualnymi wynikami pracy.

Strona społeczna nie zgodziła się z argumentacją Pracodawcy proponując zwiększenie gratyfikacji z okazji  Święta Kolejarza o kwotę 300 zł brutto na każdy etat.

W odpowiedzi na postulat strony społecznej Pracodawca zaproponował zwiększenie ww. gratyfikacji o 100 zł brutto na każdy etat.

Wobec faktu, iż strony nie osiągnęły porozumienia przedstawiciele związków zawodowych zadeklarowali zamiar rozpoczęcia dialogu społecznego w tej sprawie.

Strony wspólnie ustaliły termin kolejnego spotkania w tym temacie na 14 listopada 2019 r. O wyniku tego spotkania będziemy Was informować na bieżąco.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował zespół w składzie: kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz kol. Sebastian Dworak, skarbnik Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Rafał Nowak
fot. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT
Sebastian Dworak
fot. Sebastian Dworak, skarbnik Rady Krajowej OZZPT

 

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera