PKP Intercity – Odmrażanie działalności

PKP Intercity – Odmrażanie działalności

W całej Polsce trwa rozmrażanie działalności gospodarczej. PKP Intercity również wprowadza sukcesywnie działania mające na celu zniwelowanie kryzysu wywołanego przez epidemię.

W liście otwartym do załogi Zarząd Spółki podkreślił znaczenie załogi jako bezcenny kapitał Spółki. W swoim wystąpieniu Zarząd podziękował pracownikom za dotychczasową postawę, poświecenie i poczucie służby, a także za zrozumienie dla trudnych, wymagających solidarności decyzji.

Kierownictwo Spółki zwróciło uwagę na wciąż rosnącą liczbę pasażerów determinującą Zarząd do podjęcia decyzji o przywróceniu kolejnych połączeń zawieszonych lub skróconych w związku z pandemią.

Mając na uwadze wzrost pracy przewozowej oraz rozpoczynający się okres wakacji Zarząd Spółki podjął decyzję o skorzystaniu zapisu wynikającego z porozumień zawartych ze stroną społeczną, dającego możliwość skrócenia okresu obowiązywania rozwiązań dotyczących obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego dla pracowników i zleceniobiorców. Z dniem 1 lipca br. – a więc o miesiąc wcześniej niż przewidywało to podpisane ze stroną społeczną porozumienie – przywrócony zostaje wymiar czasu pracy obowiązujący przed 1 maja 2020 r., a co za tym idzie również pełne wynagrodzenie.

Wprowadzenie takich rozwiązań jest możliwe gdyż coraz sprawniejszemu funkcjonowaniu kolei sprzyja normalizacja sytuacji epidemicznej w kraju. Zniesione, bądź złagodzone zostały obostrzenia w gospodarce i życiu społecznym, w tym te dotyczące organizacji pracy. Dlatego 1 lipca br. to także termin przywrócenia podstawowego trybu wykonywania zadań w PKP Intercity.

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP Intercity S.A. pozytywnie ocenia decyzję Pracodawcy dotycząca skrócenia obowiązywania tzw. Porozumienia Antykryzysowego.

Autor: Rafał Nowak

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera

Dodaj komentarz