You are currently viewing OZZPT w Kolejach Dolnośląskich – podsumowanie roku działalności

OZZPT w Kolejach Dolnośląskich – podsumowanie roku działalności

Podsumowanie działalności w roku 2021 oraz wytyczenie kierunków działań w roku bieżącym były tematem spotkania przedstawicieli Rady Krajowej OZZPT z liderami Związku w Spółce Koleje Dolnośląskie, które odbyło się 27 stycznia 2022 r. w Legnicy.

Już ponad rok minął od czasu założenia nowej komórki organizacyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu w Spółce Koleje Dolnośląskie (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). W tym czasie Związek z małej komórki organizacyjnej rozrósł się do prężnie działającej organizacji związkowej, która w chwili obecnej posiada status organizacji reprezentatywnej, która ma istotny wpływ na relację Pracodawcy ze stroną społeczną. Sukces tej komórki organizacyjnej to niewątpliwie żmudna praca jej zarządu, któremu przewodniczy kol. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła.

W celu podsumowania rocznej działalności oraz wytyczenia planów działania na przyszłość w dniu 27 stycznia br. w Legnicy odbyło się się spotkanie przedstawicieli Rady Krajowej OZZPT, reprezentowanej przez kol. Ryszarda Filochowskiego, przewodniczącego RK OZZPT oraz Sebastiana Dworaka, skarbnika Rady Krajowej OZZPT z liderami OZZPT z Kolei Dolnośląskich.

Podsumowując rok działalności Związku kol. Filochowski pozytywnie ocenił działalność organizacji, która skupiona była głównie na budowaniu struktur nowej komórki organizacyjnej Związku. W swoim wystąpieniu z uznaniem wyraził się o procesie negocjacji płacowych w których Związek brał udział. Kończąc swoje wystąpienie życzył liderom związkowym dalszych sukcesów w działalności na rzecz Związku w obronie praw i interesów pracowników Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. Zadeklarował również wszelką możliwą pomoc ze strony Rady Krajowej OZZPT.

Budując plany na przyszłość zebrani wskazali jako priorytet rozpoczęcie rokowań ZUZP dla pracowników Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. Przewodnicząca, Katarzyna Kolczycka-Nowodyła poinformowała zebranych, że OZZPT był współinicjatorem wystąpienia do Pracodawcy z pisemną inicjatywą rozpoczęcia rokowań. W swoim wystąpieniu poinformowała zebranych, że projekt ZUZP jest już na ukończeniu i w najbliższym czasie zostanie przesłany do Pracodawcy, który warunkuje rozpoczęcie rokowań otrzymaniem projektu opracowanego przez Związki Zawodowe.

Wśród innych spraw które będą stanowiły priorytet w działalności Związku należy wymienić działania zmierzające do pozyskiwania nowych członków oraz konsolidację działań mających na celu integrację członków Związku z organizacją.  Ważnym punktem działania związku będzie bieżące reprezentowanie członków Związku wobec pracodawcy i pomoc każdemu pracownikowi, który tej pomocy będzie potrzebował. 

Zachęcamy wszystkich pracowników Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. do wstąpienia w szeregi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. Pamiętajcie, że w jedności siła. A motto naszej organizacji to: “Twój problem – naszym problemem”.

Autor: Robert Kwiatkowski

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera