You are currently viewing Koleje Śląskie – Strony osiągnęły porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń

Koleje Śląskie – Strony osiągnęły porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń

W dniu 25 maja 2022 r. w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. odbyło się spotkanie partnerów społecznych w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Strony osiągnęły porozumienie ustalając wysokość wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

 

Mając na uwadze sytuację ekonomiczną Spółki oraz wysokość inflacji w kraju, w wyniku negocjacji strony wspólnie ustaliły:

  1. wdrożenie od 1 lipca br. podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w wysokości 500,00 zł brutto na jednego zatrudnionego pracownika Spółki, ponadto
  2. wdrożyć od 1 stycznia 2023 r. kolejną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w wysokości 500,00 zł brutto na jednego zatrudnionego pracownika Spółki.

W związku z osiągniętym porozumieniem strony uznały za zakończony toczący się spór zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzeń.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowali: kol. Alina Machwic, wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A. oraz kol. Jonatan Biela, wiceprzewodniczący OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

Opracował: Robert Kwiatkowski

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera