You are currently viewing Koleje Dolnośląskie – Strony osiągnęły porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzenia

Koleje Dolnośląskie – Strony osiągnęły porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzenia

Sukcesem zakończyło się trzecie spotkanie partnerów społecznych w sprawie wdrożenia w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A. podwyżki wynagrodzeń, które obyło się w dniu 23 czerwca br. w siedzibie Spółki w Legnicy.

Relację z wcześniejszych spotkań znajdziesz tutaj.

W dniu 23 czerwca 2021 r., odbyła się trzecia tura negocjacji Pracodawcy z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi. W wyniku negocjacji, mając na uwadze wspólne stanowisko związków zawodowych Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zmodyfikował swoją propozycję dotyczącą podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników oraz niektórych dodatków.

W wyniku kompromisu strony zgodnie ustaliły podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla niżej wymienionych grup zawodowych:

 1. Maszyniści – planowana podwyżka wynagrodzenia zasadniczego – 700 zł;
 2. Maszynista uczeń – planowana podwyżka wynagrodzenia zasadniczego – 200 zł;
 3. Maszynista instruktor – planowana podwyżka wynagrodzenia zasadniczego – 900 zł;
 4. Konduktor – planowana podwyżka wynagrodzenia zasadniczego – 300 zł;
 5. Kierownik pociągu – planowana podwyżka wynagrodzenia zasadniczego – 400 zł;
 6. Kasy i BOK – planowana podwyżka wynagrodzenia zasadniczego – 200 zł;
 7. Serwis – planowana podwyżka wynagrodzenia zasadniczego – 300 zł;
 8. Rewidenci taboru – planowana podwyżka wynagrodzenia zasadniczego – 200 zł;
 9. Administracja – planowana podwyżka wynagrodzenia zasadniczego – 200 zł.

Ponadto ustalono dopisanie do regulaminu wynagradzania do dodatku za pracę w dni świąteczne dwóch dodatkowych dni, tj. 24 i 31 grudnia. Uzgodniono także wzrost niektórych dodatków do wynagrodzenia:

 1. Dodatek za sprzedaż biletów dla drużyn handlowych – wzrost z 30 na 50 gr / szt.;
 2. Dodatek za pracę w niedzielę – wzrost z 50 zł na 75 zł;
 3. Dodatek za pracę w Święta – wzrost z 75 zł na 100 zł.
Katarzyna KN KD
fot. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła, wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

Strony wspólnie ustaliły wprowadzenie przedmiotowych podwyżek w terminie:

 1. od 1 lipca 2021 r. w części dotyczącej wynagrodzenia zasadniczego;
 2. od dnia wejścia w życie nowego regulaminu wynagradzania w części wymagającej zmiany tego regulaminu.

Pracodawca i związki zawodowe zgodnie oświadczyli, że wdrożenie przedmiotowych podwyżek w pełni uwzględnia oczekiwania finansowe strony społecznej wyrażone w pismach składanych do Zarządu Spółki.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas negocjacji reprezentowała kol. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP Intercity S.A.

Autor: K.K.N.

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera