You are currently viewing Koleje Dolnośląskie – Spotkanie Pracodawcy ze Związkami Zawodowymi

Koleje Dolnośląskie – Spotkanie Pracodawcy ze Związkami Zawodowymi

Z inicjatywy dwóch organizacji związkowych w dniu 23 sierpnia br. w siedzibie Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. odbyło się spotkanie dotyczące zwiększenia kwot dodatków za sprzedaż biletów.

 

Z wnioskiem o zorganizowanie spotkania w ww. sprawie wystąpiły dwie organizacje związkowe: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy PKP Intercity S.A. oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych na Dolnym Śląsku w Legnicy.

Po przeprowadzeniu dyskusji strony zgodnie ustaliły:

  1. Zwiększyć dodatek za wystawienie biletu w pociągu, za który nie ma dopłaty z 0,50 zł brutto na 0,70 zł brutto;
  2. Zwiększyć dodatek za pobieranie opłaty dodatkowej za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu z 10,00 zł brutto do 20,00 zł brutto,
  3. Zwiększenie kwot dodatków, o których mowa w punkcie 1 i 2 nastąpi nie wcześniej niż z dniem 01 października 2022 r.

Strony zgodnie oświadczyły, że przedmiotowe zwiększenie dodatków uwzględnia oczekiwania finansowe strony związkowej.

Podczas spotkania omówiono również kwestię bezpieczeństwa podróżnych. W związku z sytuacjami pozostawiania pasażerów w pociągu lub na peronie Pracodawca zlecił przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Zespole ds. Drużyn Konduktorskich. W wyniku audytu stwierdzono przypadki, w których pracownik drużyn konduktorskich nie wysiadł z pociągu w celu sprawdzenia, czy wszyscy pasażerowie wysiedli i wsiedli do pojazdów. Skontrolowano około 20 pracowników, z czego sześciu nie zastosowało się do zapisów Instrukcji KD h-1. Przedstawiciele Pracodawcy omówili sytuację, wskazując zagrożenia z niej wynikające. Pracodawca zwrócił się do przedstawicieli Strony Społecznej z prośbą aby Związki Zawodowe ze swojej strony uczuliły Pracowników na kwestie odpowiedzialności za bezpieczeństwo podróżnych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowała kol. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP Intercity S.A.

Opracowanie: Robert Kwiatkowski

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera