You are currently viewing Koleje Dolnośląskie S.A. – Druga tura rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń

Koleje Dolnośląskie S.A. – Druga tura rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń

W środę 09 czerwca br., w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., odbyło się druga tura negocjacji Pracodawcy z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi, w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

W spotkaniu, stronę Pracodawcy reprezentował zarząd Spółki oraz członkowie kierownictwa stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele pięciu organizacji związkowych działających w Spółce.

Relację z pierwszej tury negocjacji płacowych znajdziesz tutaj.

Rozpoczynając spotkanie pracodawca zaproponował stronie społecznej wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 sierpnia br. w wysokości:

 1. Maszyniści – 300,00 zł;
 2. Maszynista uczeń – 200,00 zł;
 3. Maszynista instruktor – 600,00 zł;
 4. Konduktor – 300,00 zł;
 5. Kierownik pociągu – 300,00 zł;
 6. Pracownicy kas biletowych – 200,00 zł;
 7. Pracownicy serwisu – 300,00 zł;
 8. Rewidenci taboru – 200,00 zł;
 9. Pracownicy administracji – min 200,00 zł / śr. 350,00 zł.

Ponadto pracodawca zaproponował wprowadzenie dla maszynistów dodatku “efektywnościowego” w wysokości:

 • stawka brutto dodatku za 1 h prowadzenia pociągu handlowego – 7,00 zł;
 • stawka brutto dodatku za 1 h prowadzenia pociągu służbowego – 3,50 zł;
 • stawka brutto dodatku za 1 h służby specjalnej – 3,50 zł.

Ponadto Pracodawca zaproponował dla pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy wzrost o 25,00 zł dodatków za pracę w niedzielę i święta a także podwyżkę o 20 gr prowizji od sprzedanego biletu przez drużyny konduktorskie.

Pracodawca poinformował związki zawodowe, że spotkanie dotyczące dodatku inflacyjnego nadal jest planowane na 4 kwartał br. pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę zamierzonych celów oraz nie wystąpienia innych przeszkód.

Odnosząc się do propozycji Pracodawcy związki zawodowe negatywnie zaopiniowały propozycję pracodawcy uznając ją za niewystarczająca.

Ze względu na brak porozumienia strony ustaliły, że następne spotkanie w przedmiotowej sprawie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowała kol. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła, wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

O postępach w rozmowach będziemy Was informować na bieżąco.

Autor: K.K.N.

 

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera