You are currently viewing Koleje Dolnośląskie – Rozpoczęcie rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń

Koleje Dolnośląskie – Rozpoczęcie rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń

We wtorek – 12.04.2022 r. – w siedzibie Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. odbyło się spotkanie Pracodawcy z reprezentującymi pracowników organizacjami związkowymi w sprawie wzrostu wynagrodzeń.

Inicjatorami rozpoczęcia rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń były trzy organizacje związkowe w tym działająca w Spółce komórka organizacyjna Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Rozpoczynając spotkanie Pracodawca poinformował partnerów społecznych o wzroście kosztów związanych z obsługą taboru, ceną energii elektrycznej i paliwa.  

Katarzyna KN KD
fot. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła, wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

Odnosząc się ze zrozumieniem do stanowiska Pracodawcy, mając na uwadze wzrost cen żywności, prądu i kosztów utrzymania gospodarstw domowych a także galopujący poziom inflacji, która ma bezpośredni wpływ na obniżenie wartości złotówki, przedstawiciele związków zawodowych zgłosili żądanie wdrożenia od 1 maja 2022 r. podwyżki wynagrodzeń o minimum 400 zł.

Pracodawca odniesie się do stanowiska strony społecznej na następnym spotkaniu, które zaplanowano na dzień 22.04.2022 r. O postępach w negocjacjach będziemy Was informować na bieżąco. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowała kol. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP Intercity S.A.

Opracowanie: Robert Kwiatkowski

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera