You are currently viewing Koleje Dolnośląskie – początek rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń

Koleje Dolnośląskie – początek rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń

17 stycznia bieżącego roku, w Centrali Spółki Koleje Dolnośląskie S.A., odbyło się spotkanie Pracodawcy z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

Inicjatorami spotkania były trzy organizacje związkowe: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy PKP Intercity S.A., Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych na Dolnym Śląsku w Legnicy, Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” 80 Maszynistów.

Podczas ww. spotkania Pracodawcę reprezentowali: Wojciech Zdanowski, wiceprezes zarządu oraz przedstawiciele kadry kierowniczej. 

Na wstępie Pracodawca przedstawił stronie społecznej prezentację obrazującą obecną sytuację Spółki. Podsumowując swoje wystąpienie Pracodawca stwierdził, że na tą chwilę nie może przedstawić związkom zawodowym żadnych kwot podwyżek wynagrodzeń gdyż Spółka nie ma jeszcze podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim. Pracodawca stwierdził, że czeka również na decyzję dotyczącą wypłaty środków finansowych za darmowe przejazdy uchodźców z Ukrainy. Decyzje w ww. sprawach mają zostać podjęte do końca lutego 2023 r.

Mając powyższe na uwadze Pracodawca zwrócił się do partnerów społecznych z wnioskiem o to aby następne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń odbyło się na początku marca bieżącego roku. Jednocześnie Pracodawca zobowiązał się do przedstawienia na ww. spotkaniu konkretnych propozycji kwot wzrostu wynagrodzeń. 

Związki zawodowe podtrzymały swoje stanowisko wdrożenia podwyżek wynagrodzeń jako wzrost podstawy wynagrodzenia. Strona społeczna wyraziła zgodę na dalsze prowadzenie rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń na początku marca br.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowała kol. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP Intercity S.A.

O postępach w rozmowach będziemy Was informować na bieżąco.

Opracowanie: Robert Kwiatkowski

 

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera