You are currently viewing Koleje Dolnośląskie – Pierwsze spotkanie w sprawie zawarcia ZUZP dla pracowników Spółki

Koleje Dolnośląskie – Pierwsze spotkanie w sprawie zawarcia ZUZP dla pracowników Spółki

W dniu 23 maja 2022 roku w siedzibie Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. obyło się spotkanie, Pracodawcy z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi, dotyczące rozpoczęcia rokowań w celu zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki.

 

Stronę pracodawcy podczas spotkania reprezentowali:

  1. Wojciech Zdanowski – Wiceprezes Zarządu Spółki,
  2. Aneta Lubaś – Dyrektor ds. Organizacji Kadr,
  3. Marta Mazur – Naczelnik Działu Kadr.

Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele pięciu organizacji związkowych działających w Spółce.

Spotkanie rozpoczął Pan Wojciech Zdanowski, Wiceprezes Zdanowski, po przywitaniu obecnych przedstawił stronie społecznej sytuacje finansową Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

W dalszej części spotkania Dyrektor ds. Organizacji Kadr Pani Aneta Lubaś omówiła prezentację pt. “Informacja dotycząca wynagrodzeń w Kolejach Dolnośląskich S.A.” obrazująca historię wdrażania kolejnych podwyżek wynagrodzeń w Spółce.

Po przeprowadzeniu dyskusji strony ustaliły, że:

  1. Strona Związkowa wystąpi do Zarządu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. z oświadczeniem prowadzenia rokowań nad zawarciem ZUZP na podstawie art. 24128 Kodeksu pracy, zawierającym deklarację Związków zawodowych, działających w Spółce, o przystąpieniu do rokowań lub odmowie przystąpienia do rokowań.
  2. Strona pracodawcy nie przedstawiła swojego projektu ZUZP.
  3. Z uwagi na harmonijny rozwój współpracy z działającymi w Spółce organizacjami związkowymi Zarząd Spółki nie widzi sensu wprowadzenia ZUZP.

Strona społeczna podtrzymała zamiar rozpoczęcia rokowań w celu zawarcia ZUZP dla pracowników Spółki.

Strony ustaliły termin następnego Spotkania na dzień 13 czerwca 2022 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował zespół w składzie: kol. Ryszard Filochowski, przewodniczący Rady Krajowej OZZPT, kol. Sebastian Dworak, przewodniczący OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A., kol. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła,  wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A., przewodnicząca Komisji Oddziałowej w Spółce Koleje Dolnośląskie.

O postępach w rokowaniach będziemy Was informować na bieżąco. 

Opracował: Robert Kwiatkowski

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera