You are currently viewing Koleje Dolnośląskie – Drugie spotkanie z Pracodawcą w sprawie wzrostu wynagrodzeń

Koleje Dolnośląskie – Drugie spotkanie z Pracodawcą w sprawie wzrostu wynagrodzeń

Kolejne spotkanie dotyczące wzrostu wynagrodzenia dla pracowników Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zakończyło się fiaskiem, strony nie osiągnęły porozumienia.

 

Pierwsze spotkanie dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. odbyło się 12 kwietnia br. pisaliśmy o tym tutaj …

Po raz kolejny partnerzy społeczni spotkali się przy stole negocjacyjnym w dniu dzisiejszym (30.05.2022 r.).  Stronę Pracodawcy podczas spotkania reprezentowali:

  1. Wojciech Zdanowski, Wiceprezes Zarządu,
  2. Aneta Lubaś, Dyrektor ds. Organizacji i Kadr,
  3. Marta Mazur, Naczelnik Działu Kadr.

a także Dyrektor Finansowy i prawnik.

Związki zawodowe reprezentowali przedstawiciele: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP Intercity S.A., Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych na Dolnym Śląsku oraz OPZZ „Konfederacja Pracy’’ 01-033 w Kolejach Dolnośląskich S.A. w Legnicy.

Spotkanie otworzył Pan Zdanowski, następnie głos zabrał Dyrektor Finansowy przedstawiając aktualną sytuację spółki, która zdaniem Pracodawcy nie jest zadowalająca. 

Następnie Pracodawca zaproponował wzrost wynagrodzeń dla pracowników Spółki w wysokości 100,00 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego i zwiększenie dodatku frekwencyjnego o 200,00 zł brutto. Po krótkiej dyskusji Pracodawca zmodyfikował swoje stanowisko proponując  wzrost wynagrodzeń dla pracowników Spółki w wysokości 100,00 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego i zwiększenie dodatku frekwencyjnego o 300,00 zł brutto od 01.07.2022 r.

Strona społeczna nie zgodziła się na propozycję Pracodawcy. Po przerwie zgłoszonej przez organizacje związkowe strona społeczna zaproponowała wzrost wynagrodzeń dla pracowników Spółki w wysokości 300,00 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego i zwiększenie dodatku frekwencyjnego o 400,00 zł brutto 300 zł brutto do podstawy, zmiana w dodatku frekwencyjnym z 200 zł na 400 zł brutto. Jednocześnie związki zawodowe zgłosiły postulat aby w przypadku absencja chorobowej zgłaszanej pod koniec miesiąca (do max 5 dni) nie był zabierany ten dodatek w przypadku gdy ktoś pójdzie na zwolnienie lekarskie. Związki zawodowe postulują aby wzrost wynagrodzeń dla pracowników Spółki został wdrożony od 01.05.2022 r. natomiast wzrost dodatku frekwencyjnego, ze względu na konieczność zmian w Regulaminie pracy wszedłby w życie od 01.07.2022 r.

Pracodawca nie odniósł się do propozycji związków zawodowych. W związku z powyższym spotkanie zakończyło się a strony uzgodniły termin następnych negocjacji na piątek (03.06.2022) na godzinę 12.30. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowała kol. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła, wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

O postępach w negocjacjach będziemy Was informować na bieżąco.

Opracował: Robert Kwiatkowski

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera