katpdf

Regulamin zasiłków statutowych OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

Najnowsza wersja Regulaminu obowiązująca od 1 października 2022 roku. Regulamin określa zasady przyznawania zasiłków z tytułu: urodzenia lub przysposobienia dziecka, zgonu, odejścia na emeryturę lub rentę, utracenia części wynagrodzenia a także zasady przyznawania świadczenia świątecznego lub zapomogi losowej.

Wzory wniosków
o wypłatę zasiłku statutowego

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego
z tytułu urodzenia dziecka

Pobierz druk, wypełnij i przekaż go członkowi zarządu lub wyślij bezpośrednio do nas

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego
z tytułu zgonu

Pobierz druk, wypełnij i przekaż go członkowi zarządu lub wyślij bezpośrednio do nas

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego
z tytułu odejścia na emeryturę

Pobierz druk, wypełnij i przekaż go członkowi zarządu lub wyślij bezpośrednio do nas

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego
utraty części wynagrodzenia

Pobierz druk, wypełnij i przekaż go członkowi zarządu lub wyślij bezpośrednio do nas

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego
z tytułu utraty części wynagrodzenia
odsunięcie od wyk. czynności

Pobierz druk, wypełnij i przekaż go członkowi zarządu lub wyślij bezpośrednio do nas

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego
z tytułu świąt
lub wypłaty zapomogi losowej

Pobierz druk, wypełnij i przekaż go członkowi zarządu lub wyślij bezpośrednio do nas

Masz problem? Skontaktuj się z nami!