BHP w praktyce – Czy pracodawca musi refundować koszty zakupu okularów przez pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim?

You are currently viewing BHP w praktyce – Czy pracodawca musi refundować koszty zakupu okularów przez pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim?

Przebywająca na urlopie macierzyńskim pracownica złożyła wniosek o refundację kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok. Czy pracodawca ma obowiązek dokonać refundacji?

 

Pracodawca nie ma obowiązku dokonywać refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze pracownicy, która przebywa na urlopie macierzyńskim i w okresie tym nie świadczy pracy.

W myśl § 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej – czyli wstępnych, okresowych lub kontrolnych – wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Przy czym ze względu na to, że powyższy przepis jest bardzo ogólny, pracodawca w wewnętrznym akcie prawnym (np. regulaminie, zarządzeniu, decyzji itp.) powinien określić szczegółowe zasady przydziału okularów, w szczególności kwotę refundacji, czasokres ich używalności, a także ewentualnie termin, w jakim pracownik może się ubiegać o zwrot kosztów zakupionych przez siebie okularów.

Jednak, jak wskazują przepisy przytoczonego aktu wykonawczego, okulary takie służą wyłącznie do korekcji wzroku pracownika tylko podczas świadczenia przezeń pracy, do czego w okresie zwolnienia lekarskiego, urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego z przyczyn oczywistych nie dochodzi. Tak więc uprawnienie do złożenia wniosku o refundację kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących nie będzie prawnie uzasadnione – aż do chwili powrotu do pracy osoby zainteresowanej. Tym samym pracodawca może wstrzymać realizację złożonego przez pracownicę wniosku do czasu jej powrotu do pracy. Może jednak również go nie wstrzymywać i zwrócić pracownicy poniesione koszty. Decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy.

Podstawa prawna:

  • § 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973),
  • art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 240).

Autor: Maciej Ambroziewicz

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij wpis: