Aktualności


   
   

Zjazdy Delegatów ZOZ i MOZ w Warszawie

W dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2015r. w Opocznie odbędzie się wspólny Zjazd Delegatów dwóch organizacji związkowych działających w Spółce "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o., tj. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w warszawie oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Zakładowej Organizacji Związkowej przy Oddziale Usług Utrzymania w Warszawie. Delegatom życzymy podejmowania słusznych decycji i Uchwał. W obradach Zjazdu weźmie udział przedstawiciel Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. 

   
   

Apel Rady OPZZ w sprawie obchodów Święta 1 Maja

1 maja to od ponad 100 lat Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.
            Trudno w tym dniu w Polsce wiwatować. Przybywa umów śmieciowych, świadczenia rodzinne są niskie i selektywne, rośnie poziom ubóstwa, dzieli nas rozwarstwienie społeczne. Po 25 latach przemian jest wiele niesprawiedliwości.  Ulegamy  wyzyskowi, wracają podziały klasowe.
Lekceważenie pracowników i pogarda dla ich praw to nie są powody do świętowania.
Rada  Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwraca się do wszystkich struktur branżowych i terytorialnych o przeprowadzenie w tym dniu demonstracji, pikiet, happeningów, akcji ulotkowych, pisanie petycji i listów do władz lokalnych i ogólnokrajowych.
Przypominamy, że w OPZZ trwa pogotowie strajkowe, które ogłosiliśmy na skutek nieudolnej, antypracowniczej polityki koalicji PO-PSL.
Żądamy  godnej pracy. Domagamy się likwidacji „śmieciówek", racjonalnej stawki godzinowej, odmrożenia płac sfery budżetowej, niższych podatków dla najuboższych, wyższych i bardziej powszechnych świadczeń społecznych.
            Z okazji zbliżającego się Święta Pracy apelujemy do rządu:
Najwyższa pora, by ludziom pracy żyło się lepiej !

 

                     Rada
Ogólnopolskiego Porozumienia
       Związków Zawodowych
   
   

 

 

   
   

 

 PIP zarejestrowała ZUZP Kolei Mazowieckich 

W dniu 10 kwietnia 2015 roku Okręgowy Inspektor Pracy zarejestrował Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. w Warszawie, zawarty przez strony w dniu 11 lutego 2015r. 

 

Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy został zarejestrowany w Rejestrze Zakładowych Układów Pracy, za numerem rejestrowym U -MCCLXXIII i zacznie obowiązywać w Spółce "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. od 1 maja 2015r.

 

   
   

 

Podziekowanie za udział w pikiecie

   
   

Oświadczenie Prezydium OPZZ oraz Prezydium Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

 

 Koalicja PO-PSL nie spełnia swoich obietnic. Rządy Donalda Tuska i  Ewy Kopacz deklarowały, że będzie żyło się lepiej. Tymczasem wzrost gospodarczy jest konsumowany przez najbogatszych. Rośnie skala bezwzględnego ubóstwa, utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia, płace w sferze budżetowej są zamrożone od sześciu lat. Kilka milionów pracowników zmuszono do pracy na umowach „śmieciowych". Brakuje poczucia stabilności w życiu zawodowym i rodzinnym.   Sytuacja taka wywołuje wiele protestów w poszczególnych zakładach pracy i całych branżach.
Jesteśmy solidarni z uczestnikami trwających protestów!

OPZZ inicjuje wiele działań mających na celu rozwiązanie  nabrzmiałych problemów pracowniczych i społecznych. Zwracaliśmy uwagę na trudną sytuację setek tysięcy polskich rodzin. Zgłaszaliśmy propozycje naprawy, składaliśmy inicjatywy ustawodawcze w Parlamencie. Niestety, zdecydowana większość postulatów nie została nawet rozpatrzona. Premier Rządu nie reaguje, na przekazaną przez trzy centrale związkowe, propozycje podjęcia rozmów o najważniejszych problemach pracowniczych.

To wszystko zmusza nas do bardziej radykalnych działań i rozpoczęcia przygotowań do przeprowadzenia manifestacji w Warszawie w dniu 18 kwietnia br. Do udziału w manifestacji zapraszamy wszystkie związki zawodowe.

 

Prezydium OPZZ

Prezydium Rady Krajowej OZZPT


18 kwietnia manifestacja OPZZ w Warszawie

   
   

 

 Nowy ZUZP w Kolejach Mazowieckich

 

W dniu 11 lutego 2015 roku, w Spółce "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. został podpisany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Jest to historyczne wydażenie gdyż Koleje Mazowieckie są pierwszą Spółką samorządową która posiada własny Układ Zbiorowy Pracy.

Postanowieniami Układu zostali objęci pracownicy Spółki "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. oraz pracownicy zatrudnienie w Oddziale Usług Utrzymania. 

Zawarty Układ stanowi kompromis pomiedzy oczekiwaniami Związków Zawodowych a mozliwościami pracodawcy. Zawarciu Układu przyświecał cel aby był to układ nowoczesny a jego treść pozwalała na pozyskanie młodej wykwalifikowanej kadry jednocześnie pozwalając pracownikom z długoletnim stażem zachowanie uprawnień nabytych. Ważnym zapisem jest treść mówiąca, że na wprowadzeniu Układu pracownik nie może stracić na wynagrodzeniu.

Układ w chwili obecnej znajduje się w rejestracji w PIP. O wdrożeniu Układu w życie będziemy informować na bieżąco.